Kancelaria Radcy Prawnego Tomasza Ziółkowskiego

Bezpieczeństwo

Specjalne i indywidualne podejście do każdego Klienta zmusza nas do stosowania specjalnego i kompleksowego systemu ochrony danych osobowych Klientów oraz informacji o prowadzonych dla nich sprawach przed przekazaniem osobom niepożądanym. W tym celu wykorzystujemy następujące sposoby ochrony i zabezpieczenia informacji:

Zabezpieczenie technologiczne
Obbejmuje m.in. wykorzystywanie w pracy Kancelarii nowoczesnych i stale aktualizowanych oprogramowań antywirusowych, antyhackerskich, antyszpiegowskich. Wejście do lokalu oraz szafy, w których przechowywane są akta spraw zabezpieczone są spełniającymi wysokie standardy zamkami ze stosownymi atestami.

Zabezpieczenie cywilnoprawne
Oobejmuje m.in. obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego, specjalne klauzule, zapisy i oświadczenia w umowach zawartych ze współpracującymi z Kancelarią radcami prawnymi, prawnikami i innymi osobami współpracującymi.

Zabezpieczenie organizacyjne
Uwzględnia m.in. dostęp do akt spraw tylko i wyłącznie starannie wyselekcjonowanym i upoważnionym osobom. Obieg wewnętrzny dokumentów oraz przyjmowanie i wysyłanie korespondencji odbywa się wedle ściśle określonych procedur wewnętrznych i regulaminów organizacyjnych. Zbędna dokumentacja podlega zniszczeniu przy wykorzystaniu specjalnie do tego przeznaczonych urządzeniach.