Kancelaria Radcy Prawnego Tomasza Ziółkowskiego

O kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego Tomasza Ziółkowskiego jest firmą prawniczą świadczącą pomoc prawną zarówno na rzecz przedsiębiorców, jak też podmiotów indywidualnych. Z naszej pomocy korzystają również organy administracji państwowej i samorządowej. Nasza oferta obejmuje prawo gospodarcze, prawo cywilne, prawo budowlane i obrotu nieruchomościami, prawo wekslowe, prawo upadłościowe i naprawcze, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo administracyjne, prawo medyczne, prawo zamówień publicznych oraz windykację należności płatniczych, co szerzej opisano w sferach działalności Kancelarii.

Zespół Kancelarii dba, by oferowane przez nas usługi stały na jak najwyższym poziomie merytorycznym oraz by pomoc prawna świadczona była z zachowaniem najwyższych standardów zawodowej staranności oraz w oparciu o Kodeks Etyki Radcy Prawnego.

Osiągnięcie wysokiej jakości oferowanych usług można uzyskać jedynie poprzez dobór wysoko kwalifikowanych współpracowników, posiadających bogate doświadczenie zawodowe. Taki właśnie zespół posiada i ciągle rozbudowuje Kancelaria Radcy Prawnego Tomasza Ziółkowskiego. Zespół Kancelarii oferuje wyspecjalizowany zakres usług, zaś pomoc prawna jest świadczona przy pełnym osobistym zaangażowaniu prawników, w duchu nadrzędności interesów Klienta. Dzięki współpracy z prawnikami praktykującymi także w wąskich, specjalistycznych dziedzinach, jesteśmy w stanie zaoferować pomoc prawną również Klientom o specyficznym, niszowym profilu działalności i szczególnych potrzebach w zakresie obsługi prawnej.

Doświadczeni prawnicy przygotowują profesjonalne projekty umów, pism procesowych, a także opinie i ekspertyzy prawne. Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach sądowych, toczących się przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i polubownymi, jak również przed organami administracji państwowej i samorządowej. W imieniu naszych Klientów prowadzimy negocjacje i mediacje.

Świadczymy usługi zarówno w zakresie bieżącej, kompleksowej obsługi prawnej, jak również doraźnego prowadzenia zleconych spraw.

Sukces w naszych relacjach z Klientami opieramy przede wszystkim na pełnym zrozumieniu specyfiki ich działalności, celów i potrzeb prawnych oraz biznesowych. Pozwala to na aktywne uczestniczenie prawników w budowaniu strategii działań i koncepcji biznesowych już na wstępnym etapie podejmowanych czynności, a nie tylko dokonywania ich oceny z pozycji zewnętrznego doradcy.

Nasza oferta jest każdorazowo indywidualizowana do potrzeb konkretnego Klienta. Dlatego też świadczone usługi wyceniamy z uwzględnieniem specyfiki danego zlecenia, tak aby struktura wynagrodzenia była adekwatna do rzeczywistego zaangażowania prawników i dawała Klientowi możliwość odpowiedniego zaplanowania budżetu i monitorowania wydatków.

Jeśli zainteresowała Państwa oferta naszej Kancelarii, zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Ze swej strony postaramy się, aby uzyskali Państwo profesjonalną obsługę prawną oraz zadowolenie, które pozwolą na korzystanie z naszych usług regularnie.

radca prawny
Tomasz Ziółkowski