Kancelaria Radcy Prawnego Tomasza Ziółkowskiego

Zespół

MARZENA ZIÓŁKOWSKA - RADCA PRAWNY

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z wyróżnieniem. Po studiach odbyła aplikację sądową etatową przy Sądzie Okręgowym w Kaliszui zdała z wynikiem dobrym egzamin sędziowski. Po aplikacji przez okres 2 lat pracowała w charakterze asesora sądowego orzekając w wydziale cywilnym i karnym. Następnie odbywała aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, gdzie została wpisana na listę radców prawnych. Cały czas poszerza swoje kwalifikacje przygotowując pracę doktorską z zakresu egzekucji komorniczej w postępowaniu cywilnym. Bezpośrednio po aplikacji radcowskiej rozpoczęła pracę w charakterze radcy prawnego w ramach prowadzonej przez siebie Kancelarii. Ponadto wykłada prawo własności intelektualnej oraz prawo medyczne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu.TOMASZ ZIÓŁKOWSKI - RADCA PRAWNY

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z wynikiem dobrym. Po studiach pracował przez okres 2 lat w Urzędzie Miasta Poznania Wydziale mienia Komunalnego zgłębiając problematykę dotyczącą nieruchomości, którą zajmuje sięw ramach prowadzonej Kancelarii. W tym czasie ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Wydziale Zarządzania o kierunku Ekonomika Nieruchomości i Inwestycji, uzyskując wynik bardzo dobry. Następnie odbył aplikację sądową etatową przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu i zdał z wynikiem dobrym egzamin sędziowski. Kontynuując kształcenie, odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu i zdał z wynikiem bardzo dobrym egzamin radcowski. W latach 2007 – 2008 odbył studia podyplomowe o kierunku Prawo Handlowe na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Cały czas poszerza swoje kwalifikacje przygotowując pracę doktorską z zakresu prawa gospodarczego. W 2003 r. uzyskał nominację Premiera RP do orzekania przez6 letnią kadencję w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Kaliszu, co w szerokim zakresie obejmuje prawo administracyjne, pomoc społeczną, aspekty przeciwdziałania alkoholizmowi itp. Specjalizuje się w prawie gospodarczym oraz prawie zamówień publicznych, reprezentując w tym zakresie obsługiwane podmioty przed Urzędem Zamówień Publicznych w Warszawie. Bezpośrednio po aplikacji radcowskiej rozpoczął pracę w charakterze radcy prawnego w ramach prowadzonej przez siebie Kancelarii.NORBERT WIŚNIEWSKI – RADCA PRAWNY

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z wynikiem dobrym. Odbył aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu i zdał z wynikiem dobrym egzamin sędziowski. Następnie odbywał aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnychw Poznaniu, otrzymując wpis na listę radców prawnych. Obecnie jest współpracownikiem Kancelarii we wszelkich sprawach, które toczą się przez sądami w Poznaniu, w sprawach rejestrowych oraz w sprawach z dziedziny prawa wekslowego.